Blogi

Kittilä Case


25.10.2017 kello 17:40 - Kari Uoti


 


Iso joukko Kittilän kuntapäättäjiä saa syytteen virkarikoksista liittyen Kittilän entisen kunnanjohtajan erottamiseen. Tapaus on ainutlaatuinen ja omituinen. Kuntavaltuutetuille laitetaan raskaat syytteet heidän valtuutettuina tekemistä päätöksistä. Kyse on hyvin herkästä kunnalliseen itsehallintoon ulottuvasta kysymyksestä. 

 

No, onko kuntavaltuutetuilla oikeus antaa kenkään kunnanjohtajalle. Laki on aika selkeä: Valtuusto voi irtisanoa kunnanjohtajan tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuston luottamuksen...Asiaa valmisteltaessa kunnanjohtajalle on ilmoitettava, mihin luottamuksen menetys perustuu, ja varattava hänelle tilaisuus tulla kuulluksi.

 

Eli kunnanjohtajalle pitää selvittää mihin luottamuksen menetys perustuu, hänelle tulee varata mahdollisuus vastata, minkä jälkeen kenkä voi heilahtaa. 

 

Kittilässä tämä eromenettely ei mennyt kuin Strömsössä, mutta kyse oli lähinnä muotovirheistä. Nyt tästä varsin tavanomaisesta muotovirheongelmasta on rakennettu vakava syytekokoelma, jolla Kittilästä tehdään valtuutettuvapaa-alue valtiovarainministeriön toimesta. Valtuutetut siirretään syrjään, jos eivät itse siirry.

 

Tilanne on omituinen ja hankala, mutta tähän mennessä hankaluuden aiheuttajiksi on osoitettu kuntapäättäjät. Jokaisessa kunnassa suhmuroidaan, Turun tauti kuuluisimpia esimerkkejä, mutta että valtuusto laitetaan jäähylle muotovirheongelmien takia on aivan omituista. 

 

Syyttäjän syytepyssy on ollut aika herkässä, mikä tarkoittaa, että taustalla leijuu poliittiset intohimot. Syytekynnys virkarikosasioissa on tavannut olla aika korkea, nyt kynnys poistettiin kokonaan. Samalla huolehdittiin siitä, että seuraavissa vaaleissa valtuutettuja voi olla aika vaikea saada riviin, sillä jokainen napinpainallus voi johtaa linnaan.

 

Jos samaa lakikirjaa ja sen tulkintaa käytettäisiin valtiovarainministeriössä sen Arsenal-asian hoitamisessa, niin elinkautinen olisi lyhyt keikka siitä pahuudesta, mitä Markku Puumalaisen johdolla on saatu aikaan. Ei niin, ettei tätä korttia katsottaisi, mutta suhteutettuna Kittilään, Puumalaisen meininki on aivan eri planeetalta.