Blogi

Laitonta politiikkaa


3.3.2018 kello 12:49 - Kari Uoti


 


Politiikka on yhdistystoimintaa, jossa varsin vapaasti voidaan järjestää yhdistyksen asioitten hoito. Yhdistyslaki ja mahdollisesti myös yhdistyksen säännöt asettavat kuitenkin joitakin reunoja asioitten hoitamiselle. 

 

Helsingin käräjäoikeus otti kantaa viime keskiviikkona Kansalispuolue rp:n puoluehallituksen toimintaan tekemällä päätöksen, jonka mukaan Kansalaispuolue rp:n 21.-23.12.2017 ja 20.2.2018 pidettyjen kokousten päätösten täytäntöönpano keskeytetään.

 

Päätös perustui Paavo Väyrysen tuomioistuimelle tekemään vaatimukseen, jonka perusteena oli mm. yhdistyksen hallituksen lainvastainen toiminta, jolla pyrittiin vaikuttamaan puolueen tulevaan vuosikokoukseen, puoluekokoukseen, joka pidettiin tänään. Hakeumuksessa esitetyt arviot tulevasta osuivat kovin hyvin maaliinsa.

 

Käräjäoikeuden ratkaisu toimitettiin tiedoksi puoluehallitukselle, joka ei ottanut asiassa onkeensa, vaan jatkoi samaa hullutustaan, nyt erottamalla jäseniä ilman kuulemista kokouksessa, jota taaskaan ei kutsuttu asianmukaisesti koolle. Sami Kilpeläisen ja kumppaneitten toiminta on hämmentävän härskiä, laista ja tuomioistuimen ratkaisuista piittaamatonta.  

 

Kansalaispuolueen Sami Kilpeläisen, Piia Katteluksen ja Tuula Komsin tarkoituksena oli erottaa mahdollisimman paljon jäseniä, jotka eivät heidän pirtaansa sopineet ja ottaa uusia, jotka kulkevat heidän lippunsa alla, voidakseen varmistaa jatkonsa puolueen johdossa. Toiminta oli kuitenkin asiatonta ja lain vastaista. 

 

Yhdistystoimintaan kuuluu ajatus, että hallituksen kokoukset järjestetään siten, että niihin on mahdollista osallistua ja niissä tehdään ratkaisuja, jotka kuuluvat yhdistyksen hallituksen toimivaltaan. Jäsenten erottaminen edellyttää erotettavaksi ehdotetun kuulemista. Nämä ovat sellaisia perusjuttuja yhdistystoiminnassa.

 

Nyt Samin ja Piian johdolla kokoukset järjestettiin pimeällä kuusikossa, minne muut hallituksen jäsenet eivät löytäneet ja ihmisiä erotettiin mielipiteitten perusteella. Toiminta on aika hölmöä. 

 

Sami ja Piia joutuvat vastuuseen tekemisistään, sillä puoluehallituksen jäsenet vastaavat toimistaan puolueelle. Heidän julkisuuteen toimittama tiedote väitetyistä väärinkäytoksistä on lähinnä herjaava eikä perustu todellisuuteen. Lasku tulee tästäkin

 

Politiikka tarjoaa parrasvaloja ja joskus myös valtaa. Tästä seuraa kiima, joka näyttää sumentavan harkinnan. Aika tasaa, vaikka tästä jonkun aikaa vielä prosessataan.

 

 

 Kommentit ()

Lisää kommentti
 3.3.2018 - 19:33:11

Tuoreista Väyrys-jutuista voi helposti saada sen virheellisen, epäuskottavan käsityksen ettei valtioneuvoston kanslian keskustalaisella sikaosastolla tai lestadiolaisten asettamalla puheenjohtajaehdokas Juha Sipilällä ole mitään tekemistä tai osallisuutta tässä kilpailevan puheenjohtajaehdokkaan, kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrysen, lokaamiseksi kehitetyssä, "sotkussa", ei ole oikein uskottava.


 


Keskustapuolueen puoluehallituksen puolueen kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrysen puheenjohtajaehdokkuuteen kohdistama syrjintäpäätös sekä Kansalaispuolueen puoluehallituksen tekemäksi markkinoitu "Väyrysen erottamispäätös" puolueen jäsenyydestä ja väite rikosilmoituksesta poliisille, ovat samaisen valtioneuvoston sikaosaston aikaansaannöksia ja muodollisestikin moitteenvaraisesti mitättömiä.


 


Keskustapuolueen ja Kansalaispuolueen puoluehallitusten tuoreiden Väyrys-päätösten voidaan perustellusti katsoa olevan paitsi moitteenvaraisesti mitättömiä ja oikeustoimikelvottomia, niin puolueratkaisut ovat oikeudellisessa tulkinnassa myös poliittisia rikoksia, sillä Suomen rikoslain 14. luvussa on säädetty puolueessa toimimisen estämisen, tai sen yritys, olevan poliittiseksi rikokseksi.


 


Kun Paavo Väyrynen on hoitanut vaaleilla valittuna kansalaisena tuhansia julkisia luottamustehtäviä reilut 50 vuotta, niin ainoastaan kansanedustajien kulukorvauksia koskevassa tulkinta-asiassa hänen on katsottu toimineen moitittavasti 1980-luvulla kuten monet muutkin kansanedustajat.


 


Puoluehallituksen nimissä rikosilmoitusmenettelyllä ja erottamisella tapahtunut Väyrysen rikolliseksi julistaminen voidaan tulkita herjarikokseksi.


 


Paavo Väyrynen on ilmoittanut hakevansa molemmille selvästi syrjiville päätöksille Helsingin käräjäoikeudesta täytäntöönpanokieltoa ja päätösten poistamista oikeuden vastaisina.


 


Martti Pelho


suuhygienisti


Kuopion KO:n lautamies virkarikosjutuisa 1993-97


Barcelona


CATALONIA

 4.3.2018 - 11:14:56

Oikeusvaltiossa asianosaisella, jonka etua tai oikeutta yhdistyksen hallituksen päätös koskee, on aina perusoikeus tulla todistettavalla tavalla kuulluksi kaikista asiassa hankituista selvityksistä ja tulkinnoista ennen kuin yhdistyksen hallitus voi käsitellä ja ratkaista laillisesti asian.

Jos yhdistyksessä on erimielisyyttä valmistelun kohteena olevasta asiasta, niin oikeudellisten reunaehtojen ja vastatoimikieltojen noudattamisvelvollisuudet korostuvat.

Nyt Kansalaispuolueen puoluehallituksen puheenjohtaja ei toimittanut kokouskutsuja kaikille hallituksen jäsenille eikä kutsujen liitteinä lainkaan esityslistoja. Ns. sähköpostikokoukset eivät täytä edes muodollisesti oikeusvarmuuden minimiehtoja.

Ouluun koollekutsuttu puoluehallitus keksi ns. muissa esille tulevissa asioissa, erottaa puolueen perustajajäsenen ja puolueen pääministeriehdokkaan, Paavo Väyrysen.

Oikeudelliset arvioinnit ovat nyt Keskustapuolueen ja Kansalaispuolueen hallituksien toimissa varsin voimakkaasti esillä. Mitä voidaan tehdä yhdistyksen hallituksen toimivallalla laillisesti ja mitä ei?

Kun rikoslakimme 14. luvun poliittisia rikoksia koskevissa pykälissä puolueessa toimimisen estäminen, tai sen yritys, on säädetty rikokseksi, niin Keskustapuolueen ja Kansalaispuolueen puoluehallituksien tuoreet Paavo Väyryseen kohdistamat päätökset sekä Juha Sipilän oma ehdokkuus ja esteellisyys joutuvat esitutkintaan ja aikanaan tuomioistuimien arvioitaviksi ja ratkaistaviksi.

Paavo Väyrynenhän vaatii juristi Kari Uotin avustamana Helsingin käräjäoikeudelta, että Kansalaispuolueen hallituksen 21.12.–23.12. 2017 sähköpostikokouksessa ja 20.2.2018 pidetyssä hallituksen kokouksessa tehtyjen erottamispäätösten täytäntöönpano kielletään tai täytäntöönpano määrätään keskeytettäväksi.

Käräjäoikeus määräsikin 28.2. valituksen kohteena olevien Kansalaispuolueen hallituksen päätösten täytäntöönpanot keskeytettäviksi.

Martti Pelho
suuhygienisti
Kuopion KO;n lautamies 1993-97
Barcelona
CATALONIA

 5.3.2018 - 19:28:35

Kun puheenjohtajaehdokas Juha Sipilä päätti - valtioneuvoston puhelimella - ostaa kahdelta julkisesta virasta eläkkeellä olevalta juristilta lausunnon siitä, miten keskustan kunniapuheenjohtajan, valt.tri Paavo Väyrysen, ehdokkuus keskustapuolueen puheenjohtajavaalissa voidaan estää, niin Juha Sipilä sivuutti ilmeisesti tahallaan sen olennaisen seikan, että hän on nyt itse puheenjohtajaehdokkuutensa takia  vajavaltainen ja esteellinen operoimaan keskustan puoluehallituksen nimissä Väyrysen ehdokkuuden estämiseksi.


Oikeudellisesti Silpilän toimissa on kysymys selvästä syrjintärikoksesta.


Oikeusvaltiossa asianosaisella, jonka etua tai oikeutta yhdistyksen hallituksen päätös koskee, on aina oikeus tulla todistettavalla tavalla kuulluksi kaikista asiassa hankituista selvityksistä ja tulkinnoista ennen kuin yhdistyksen hallitus voi käsitellä ja ratkaista asian oikeustoimikelpoisesti.


Jos yhdistyksessä on erimielisyyttä valmistelun kohteena olevasta asiasta, niin oikeudellisten reunaehtojen ja vastatoimikieltojen noudattamisvelvollisuudet korostuvat.


Toistaiseksi keskustan piiristä on kaksi keskeistä vaikuttajaa, Juha Sipilä ja Paavo Väyrynen, ilmoittatuneet julkisuuden kautta ehdokkaiksi keskustan puheenjohtajavaaliin.


Perustus- ja yhdistyslaki edellyttävät, että keskustan puoluehallituksella on velvollisuus varmistaa, että puolueen kaikki orgaanit kohtelevat kaikkia niitä puolueen jäseniä, jotka ovat ilmoittautuneet puheejohtajaehdokkaaksi, samalla tavoin.


Nyt esteellisen Sipilän esityksesta puoluehallitus päätti käskyttää puolueen organisaatiota käsittelemään Paavo Väyrystä vaalikelvottomana, vaikka puoluehallituksella ei ole tälläistä valtaa. Puoluehallituksen ohjeistaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että puolueen organisaatiota, jotka järjestävät puheenjohtajapaneeleita ja muita tilaisuuksia, kehotetaan sankioiden uhalla jättämään Paavo Väyrynen pois näistä tilaisuuksista.


Sipilä rikkoi asianosaisen puolueen jäsenen perusoikeutta, kuulemisoikeutta ja yhdistyslakia, kun ehdokas Sipilä ei kutsunut ehdokas Väyrystä kuultavaksi ehdokas Sipilän salassa ostamasta Väyrys-lausunnosta ja ehdokas Sipilän yksin valmistelemasta Väyrysen puheenjohtajaehdokkuuden estämisesityksen perusteluista puoluehallituksen kokoukseeen yhteydessä ennen kuin puheenjohtaja ehdokas Sipilä saneli puoluehallitukselle selvästi esteellisenä valmistelemansa ehdokas Väyrysen puheenjohtajaehdokkuuden estämispäätöksen.


Puheenjohtajaehdokas Juha Sipilän voidaan katsoa rikosoikeudellisessa tulkinnassa olevan nyt omien moitittavien, puheenjohtajaehdokas Paavo Väyryseen kohdistamiensa syrjintätoimien takia, esteellinen toimimasta keskustapuolueen puheenjohtajana ja puheenjohtajaehdokkaana.


 


Martti Pelho


suuhygienisti


Kuopion KOn lautamies 1993-97


Barcelona


CATALONIA


 


 

 15.3.2018 - 07:50:56

abc20180315


coach outlet store online clearance


 


michael kors


 


yeezy shoes


 


coach outlet store online


 


tory burch shoes


 


canada goose jackets


 


ugg outlet


 


adidas outlet store


 


christian louboutin shoes


 


michael kors


 


the north face jackets


 


cheap jordans


 


mlb jerseys


 


coach outlet canada


 


canada goose coats


 


ugg boots


 


moncler jacket


 


coach factory outlet


 


pandora jewelry


 


polo ralph lauren


 


discount ray ban sunglasses


 


michael kors outlet clearance


 


cheap oakley sunglasses


 


ugg canada


 


michael kors outlet store


 


nike outlet store


 


canada goose jackets


 


nba jerseys cheap


 


nba jerseys wholesale


 


jordans


 


michael kors bags


 


cheap jordan shoes


 


philipp plein


 


ralph lauren uk


 


canada goose jackets


 


birkenstock shoes


 


ecco shoes for women


 


mlb jerseys cheap


 


adidas yeezy boost


 


fitflop shoes


 


pandora charms outlet


 


kate spade handbags


 


kate spade outlet


 


ugg boots


 


pandora charms outlet


 


pandora jewelry outlet


 


coach factory outlet


 


nike outlet online


 


ugg outlet store


 


moncler coats


 


ray ban sunglasses discount


 


moncler sale


 


timberland outlet


 


yeezy shoes


 


supreme shirts


 


ugg sale


 


coach outlet canada


 


yeezy boost


 


longchamp outlet


 


asics outlet


 


cheap air jordans


 


pandora charms


 


moncler coats


 


philipp plein outlet


 


fitflops sale


 


polo ralph lauren outlet online


 


michael kors outlet


 


cheap oakley sunglasses


 


tory burch handbags


 


hermes bags


 


kate spade handbags


 


birkenstock sale


 


kate spade outlet store


 


retro 11


 


coach outlet store


 


cheap jordan shoes


 


kate spade outlet online


 


polo ralph lauren outlet online


 


michael kors bags


 


coach factory outlet


 


michael kors outlet store


 


nike sneakers


 


adidas nmd r1


 


coach outlet online


 


adidas


 


fred perry shirts


 


adidas sneakers


 


air max shoes


 


polo ralph lauren outlet


 


coach factory outlet online


 


canada goose sale


 


coach factory outlet


 


coach outlet online


 


gucci outlet


 


nike outlet store


 


fitflops sale clearance


 


canada goose outlet store


 


michael kors outlet online


 


pandora charms outlet


 


coach factory outlet online


 


the north face outlet


 


kate spade outlet online


 


adidas nmd runner


 


coach outlet online


 


cheap jordan shoes


 


nike sneakers


 


cheap ray ban sunglasses


 


mlb jerseys cheap


 


louis vuitton outlet online


 


coach factory outlet online


 


ugg boots women


 


adidas superstar shoes


 


ugg outlet store


 


longchamp bags


 


coach outlet online


 


nike outlet store


 


michael kors outlet


 


nike outlet store online


 


ralph lauren sale


 


supra for sale


 


nfl jerseys


 


michael kors


 


nfl jerseys


 


adidas yeezy shoes


 


canada goose sale


 


ralph lauren outlet online


 


mbt shoes sale


 


michael kors outlet online


 


canada goose jackets


 


burberry outlet online


 


fitflops sale clearance


 


pandora charms sale clearance


 


jordan shoes for sale


 


ralph lauren outlet


 


polo ralph lauren outlet


 


coach outlet online


 


adidas nmd r1


 


michael kors


 


michael kors uk


 


coach outlet store online


 


ralph lauren


 


louis vuitton outlet store


 


coach outlet online


 


cheap jordans free shipping


 


columbia sportswear outlet


 


moncler


 


fitflops sale


 


moncler sale


 


michael kors handbags


 


christian louboutin shoes


 


ralph lauren


 


coach factory outlet online


 


pandora jewelry store


 


fitflop sandals


 


coach factory outlet online


 


canada goose jackets uk


 


uggs


 


valentino outlet


 


ray ban sunglasses sale


 


birkenstock sandals


 


mulberry outlet uk


 


birkenstock shoes outlet


 


longchamps


 


nike air max 2018


 


louboutin shoes


 


canada goose


 


yeezy boost 350


 


coach outlet


 


cheap nfl jerseys wholesale


 


bottes ugg


 


red bottom heels


 


air max 90


 


timberland outlet


 


fred perry polo shirts


 


adidas shoes


 


michael kors outlet store


 


ralph lauren outlet


 


canada goose outlet online


 


coach factory outlet online


 


adidas yeezy boost 350


 


coach outlet online


 


cheap ray ban sunglasses


 


vans outlet


 


adidas campus shoes


 


adidas outlet store


 


nike outlet online


 


nfl jerseys


 


coach outlet store


 


cheap ugg boots


 


converse outlet


 


vans outlet store


 


mbt


 


birkin handbags


 


ralph lauren outlet online


 


pandora uk


 


fitflop sandals


 


canada goose coats


 


pandora jewelry


 


ralph lauren outlet online


 


hermes outlet


 


moncler outlet online


 


birkenstock outlet store


 


longchamp bags


 


louboutin outlet


 


hermes handbags


 


canada goose jackets


 


cheap oakley sunglasses


 


kate spade handbags


 


canada goose jackets


 


ugg boots


 


cheap air max


 


ray ban glasses


 


cheap air jordans


 


salvatore ferragamo outlet


 


ugg outlet online


 


canada goose coats


 


polo ralph lauren outlet online


 


nmd adidas


 


pandora jewelry


 


canada goose sale


 


louboutin outlet


 


michael kors outlet online


 


supra for sale


 


coach outlet store online


 


michael kors


 


polo ralph lauren


 


red bottoms


 


pandora charms sale clearance


 


canada goose


 


birkenstock outlet


 


birkenstock sale


 


ugg boots outlet


 


uggs outlet


 


mbt


 


ugg outlet online


 


adidas yeezy


 


moncler pas cher


 


nike zoom


 


moncler jackets


 


polo ralph lauren outlet


 


ray ban sunglasses outlet


 


supreme shirts


 


moncler outlet online


 


supreme uk


 


louis vuitton handbags


 


canada goose jackets


 


jordan shoes


 


ugg canada


 


ugg boots


 


adidas outlet online


 


ralph lauren sale


 


pandora sale clearance


 


ralph lauren uk


 


ralph lauren outlet online


 


north face outlet


 


ugg boots outlet


 


timberland boots


 


tory burch outlet store


 


adidas originals


 


polo ralph lauren outlet


 


cheap jordans


 


pandora charms sale clearance


 


discount oakley sunglasses


 


coach factorty outlet online


 


ralph lauren outlet online


 


moncler jackets


 


cheap air jordans


 


moncler jackets


 


ferragamo outlet


 


canada goose sale


 


coach factorty outlet online


 


mlb jerseys wholesale


 


adidas outlet online


 


coach outlet online


 


ralph lauren uk


 


nike outlet


 


pandora charms


 


valentino


 


oakley sunglasses for women


 


cheap oakley sunglasses


 


pandora outlet


 


michael kors outlet canada


 


coach factory outlet online


 


converse all star


 


kate spade outlet


 


pandora rings


 


coach factory outlet online


 


canada goose parka


 


michael kors outlet store


 


polo ralph lauren outlet online


 


new balance outlet


 


kate spade outlet online


 


pandora charms sale


 


canada goose outlet


 


gucci outlet online


 


air jordans


 


adidas superstars


 


cheap jordan shoes


 


oakley sunglasses outlet


 


burberry handbags


 


adidas ultra boost


 


coach outlet online


 


yeezy boost 350


 


louis vuitton factory outlet


 


air max outlet


 


puma outlet


 


cheap ugg boots


 


coach outlet online


 


reebok outlet


 


pandora charms


 


longchamp outlet store


 


canada goose jacket


 


coach outlet online


 


hermes bag


 


canada goose jackets


 


fitflops sale


 


canada goose coats


 


ugg boots sale


 


christian louboutin shoes


 


birkenstock uk


 


oakley sunglasses outlet


 


coach outlet online


 


pandora outlet


 


pandora charms sale


 


canada goose jackets


 


ray ban sunglasses outlet


 


ray bans


 


hermes bags


 


canada goose


 


canada goose jackets


 


louis vuitton outlet


 


louis vuitton factory outlet


 


pandora jewelry


 


polo outlet online


 


cheap nfl jerseys wholesale


 


canada goose jackets


 


hermens


 


longchamp sale


 


salvatore ferragamo shoes


 


adidas yeezy


 


oakley sunglasses outlet


 


canada goose jackets


 


coach factory outlet


 


cheap jordan shoes


 


birkenstock uk


 


moncler uk


 


tory burch outlet online


 


burberry outlet


 


canada goose coats


 


nike air max 97


 


mcm outlet store


 


coach outlet online


 


mulberry handbags


 


canada goose jackets


 


cheap jordans for sale


 


michael kors outlet store


 


supreme clothing


 


coach factory outlet online


 


coach outlet online


 


oakley sunglasses outlet


 


birkenstock outlet


 


adidas yeezy boost


 


nike shoes


 


caterpillar boots


 


ecco outlet


 


red bottom


 


cheap nike shoes


 


coach outlet online


 


coach outlet online


 


canada goose jackets


 


ugg outlet


 


moncler outlet online


 


kate spade outlet online


 


ugg boots


 


prada outlet online


 


air max


 


michael kors outlet clearance


 


uggs outlet


 


new balance outlet store


 


canada goose


 


mcm bags


 


moncler uk


 


canada goose


 


adidas outlet


 


adidas nmd r1


 


adidas nmd r1


 


michael kors outlet online


 


ferragamo shoes


 


polo ralph lauren outlet


 


coach outlet online


 


mulberry


 


prada shoes


 


ralph lauren outlet online


 


nike air max 97


 


uggs outlet


 


coach factory outlet online


 


christian louboutin sale


 


ray ban sunglasses discount


 


harden vol 1


 


timberland outlet store


 


canada goose coats


 


air jordan retro


 


ugg boots


 


canada goose sale


 


moncler outlet online


 


ralph lauren outlet online


 


cheap jordan shoes


 


ralph lauren


 


yeezy boost 350


 


air max


 


uggs outlet


 


canada goose jackets


 


polo ralph lauren outlet online


 


skechers outlet


 


canada goose jackets


 


yeezy shoes


 


coach factory outlet online


 


air jordan shoes


 


adidas nmd runner


 


michael kors outlet store


 


pandora charms sale clearance


 


michael kors outlet canada


 


michael kors outlet online


 


nike air max 2018


 


coach outlet store online


 


michael kors outlet store


 


yeezy boost 350


 


pandora jewelry outlet


 


moncler coats


 


michael kors outlet clearance


 


ugg boots


 


coach outlet online


 


pandora charms outlet


 


uggs on sale


 


adidas yeezy boost


 


adidas store


 


nike shoes


abc20180315

 16.3.2018 - 11:03:55

20180317 junda


swarovski crystal


kobe bryant shoes


cleveland cavaliers jersey


nike air max 2015


canada goose jackets


coach outlet online


kate spade outlet


michael kors outlet


ecco shoes


pandora charms


michael kors outlet


kate spade outlet


nike store uk


basketball shoes


coach outlet canada


ugg boots


canada goose jackets


mulberry handbags


michael kors outlet


ray ban sunglasses


nike factory outlet


birkenstock sandals


michael kors handbags


polo ralph lauren


yeezy boost


cheap jerseys


fitflops outlet


coach outlet


supreme clothing


michael kors outlet


christian louboutin outlet


bulls jerseys


soccer jerseys


michael kors outlet


new balance pas cher


ray ban sunglasses


ray ban sunglasses


coach handbags


mulberry outlet


michael kors outlet


oakley sunglasses


pandora charms


nike foamposite


louboutin shoes


clippers jerseys


michael kors outlet


michael kors outlet


polo ralph lauren


mulberry handbags


longchamp pliage


true religion uk


michael kors outlet


longchamp handbags


air max 90


polo ralph lauren


pelicans jerseys


ralph lauren polo shirts


ray ban sunglasses


pandora charms


nike presto


polo ralph lauren


nfl jerseys


coach outlet online


ugg boots


nike shoes


polo shirts


ray ban sunglasses


magic jerseys


coach outlet


michael kors outlet


longchamp solde


nike store


coach outlet


canada goose coats


true religion jeans


mbt shoes


canada goose outlet


montblanc pens


nike free 5


christian louboutin outlet


puma outlet


jazz jerseys


stephen curry shoes


air huarache


polo outlet


denver broncos jerseys


true religion jeans


nike pas cher


ray ban sunglasses


coach handbags


suns jerseys


kobe 9


coach outlet


cartier outlet


supreme clothing


knicks jerseys


76ers jerseys


canada goose outlet


air max 90


coach outlet store online


adidas nmd


longchamp outlet


uggs outlet


burberry outlet


michael kors outlet


prada outlet


nike trainers


kevin durant shoes


kate spade outlet


nike roshe


soccer shoes


converse shoes


yeezy boost 350


jordan shoes


jordan shoes


ray ban sunglasses


christian louboutin shoes


tory burch outlet


jordan shoes


canada goose outlet


nets jerseys


nike air max


coach factory outlet


ferragamo shoes


adidas wings


michael kors outlet


ray ban sunglasses


adidas nmd


canada goose jackets


chrome hearts outlet


polo ralph lauren


reebok trainers


pandora charms


michael kors outlet


ugg outlet


fitflops sale clearance


moncler jackets


thunder jerseys


coach outlet


oakley sunglasses


nhl jerseys


canada goose outlet


pandora outlet


ferragamo shoes


michael kors outlet


burberry outlet


kobe shoes


pandora charms


nhl jerseys


coach factory outlet


mont blanc pens


ray ban sunglasses


uggs outlet


hawks jerseys


true religion jeans


ray ban sunglasses


canada goose outlet


michael kors handbags


soccer jerseys


swarovski outlet


marc jacobs outlet


polo ralph lauren


giuseppe zanotti outlet


ugg boots


supreme clothing


polo ralph lauren


nike air max 90


oakley sunglasses

 16.3.2018 - 11:03:58

20180317 junda


swarovski crystal


kobe bryant shoes


cleveland cavaliers jersey


nike air max 2015


canada goose jackets


coach outlet online


kate spade outlet


michael kors outlet


ecco shoes


pandora charms


michael kors outlet


kate spade outlet


nike store uk


basketball shoes


coach outlet canada


ugg boots


canada goose jackets


mulberry handbags


michael kors outlet


ray ban sunglasses


nike factory outlet


birkenstock sandals


michael kors handbags


polo ralph lauren


yeezy boost


cheap jerseys


fitflops outlet


coach outlet


supreme clothing


michael kors outlet


christian louboutin outlet


bulls jerseys


soccer jerseys


michael kors outlet


new balance pas cher


ray ban sunglasses


ray ban sunglasses


coach handbags


mulberry outlet


michael kors outlet


oakley sunglasses


pandora charms


nike foamposite


louboutin shoes


clippers jerseys


michael kors outlet


michael kors outlet


polo ralph lauren


mulberry handbags


longchamp pliage


true religion uk


michael kors outlet


longchamp handbags


air max 90


polo ralph lauren


pelicans jerseys


ralph lauren polo shirts


ray ban sunglasses


pandora charms


nike presto


polo ralph lauren


nfl jerseys


coach outlet online


ugg boots


nike shoes


polo shirts


ray ban sunglasses


magic jerseys


coach outlet


michael kors outlet


longchamp solde


nike store


coach outlet


canada goose coats


true religion jeans


mbt shoes


canada goose outlet


montblanc pens


nike free 5


christian louboutin outlet


puma outlet


jazz jerseys


stephen curry shoes


air huarache


polo outlet


denver broncos jerseys


true religion jeans


nike pas cher


ray ban sunglasses


coach handbags


suns jerseys


kobe 9


coach outlet


cartier outlet


supreme clothing


knicks jerseys


76ers jerseys


canada goose outlet


air max 90


coach outlet store online


adidas nmd


longchamp outlet


uggs outlet


burberry outlet


michael kors outlet


prada outlet


nike trainers


kevin durant shoes


kate spade outlet


nike roshe


soccer shoes


converse shoes


yeezy boost 350


jordan shoes


jordan shoes


ray ban sunglasses


christian louboutin shoes


tory burch outlet


jordan shoes


canada goose outlet


nets jerseys


nike air max


coach factory outlet


ferragamo shoes


adidas wings


michael kors outlet


ray ban sunglasses


adidas nmd


canada goose jackets


chrome hearts outlet


polo ralph lauren


reebok trainers


pandora charms


michael kors outlet


ugg outlet


fitflops sale clearance


moncler jackets


thunder jerseys


coach outlet


oakley sunglasses


nhl jerseys


canada goose outlet


pandora outlet


ferragamo shoes


michael kors outlet


burberry outlet


kobe shoes


pandora charms


nhl jerseys


coach factory outlet


mont blanc pens


ray ban sunglasses


uggs outlet


hawks jerseys


true religion jeans


ray ban sunglasses


canada goose outlet


michael kors handbags


soccer jerseys


swarovski outlet


marc jacobs outlet


polo ralph lauren


giuseppe zanotti outlet


ugg boots


supreme clothing


polo ralph lauren


nike air max 90


oakley sunglasses