Blogi

Petteri Orpon valeesta


17.9.2018 kello 14:23 - Kari Uoti


 


Petteri Orpon valeesta eduskunnalle

 

”Selvitystilaan asettamisen jälkeen Arsenalin ainoa tehtävä on ollut periä tuomioistuimessa vahvistettuja lainvoimaisia saataviaan. Arsenal ei ole aloittanut yhtään uutta oikeusprosessia ns. selvitysintressin perusteella selvitystilan aikana, eli noin 15 vuoteen.”

 

Ministeri Petteri Orpon väite on vale.

 

Petteri Orpon vastauksessa viitataan VTT:n Arsenalia koskevaan tarkastuskertomukseen vuodelta 2015, jossa todetaan: ”Arsenalin toiminnan tavoitteena on yhtäältä ollut valtiontalouden tappioiden minimoiminen. Toinen yhtiön toimintaa keskeisesti ohjannut periaate on ollut selvittämisintressi, jonka mukaisesti velallisten toimintaan liittyvien epäselvyyksien tutkiminen voidaan asettaa taloudellisten hyötynäkökohtien edelle.”

 

VTT:n tarkastuksella on ollut kaksi tavoitetta: ”Tavoitteena on ensinnäkin ollut varmistua siitä, että

valtiontaloudellinen intressi ja selvittämisintressi on omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n toiminnassa sovitettu yhteen tarkoituksenmukaisella tavalla.”

 

VTT siis on vuonna 2015 tutkinut, miten selvitysintressiä on toteutettu vuoteen 2015 saakka - jos selvitysintressin toteuttaminen olisi päättynyt 2003, kuten Orpo väittää, tällaista selvittämisen tarvetta ei varmaan olisi.

 

Eli, Petteri Orpon eduskunnalle kertoman mukaan Arsenal ei ole aloittanut yhtään oikeudenkäyntiä tämän selvitysintressin perusteella vuoden 2003 jälkeen. Näin tietysti olisi ollut järkevä toimia, kun selvitysintressillä perustellaan 1980- ja 1990-lukujen vaihteen tapahtumien selvittämistä. Valtion ei ole mielekästä uhrata resursseja 2010-luvulla enää tällaiseen.

 

VTT:n raportissa todetaan: ” Selvittämisintressin soveltamisesta on seurannut se, että Arsenal on sitoutunut pitkäaikaisiin ja vaativiin oikeudenkäynti- ja perintäprosesseihin.” Ja VTT suositteli jatkoa ajatelleen seuraavaa: ” Harkittavaksi tulisi yleisemminkin ottaa kysymys siitä, millaisiin velallisten toimiin selvittämisintressin perusteella puututaan.”

 

Suomeksi tämä tarkoittaa, että täysin lakiin perustumattomaan selvitysintressiin nojautuen Arsenalin on sallittu jatkaa kaikenlaista velallisten kiusaamista käytännössä kenenkään siihen puuttumatta ja rahastaa tällä valtiota - rahastajina Arsenalin käyttämät asiamiehet, lähinnä selvittäjän oma asianajotoimisto.

 

No, Petteri Orpo väitti eduskunnalle, että lainvoimaisia saatavia tässä vain on peritty.

 

Vuonna 2012 Arsenalin nykyinen selvitysmies kirjoitti valtakunnansyyttäjälle kirjeen, jossa vaati tätä ryhtymään syytetoimiin erästä Arsenalin asiakasta kohtaan, jonka osalta syyttäjä oli päättänyt olla henkilöä syyttämättä. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Kalske päätti 16.2.2012, että aihetta syyttäjän päätöksen muuttamiseen ei ole.

 

Tästä välittämättä Arsenal päätti jatkaa rikosasiaa asianomistajasyytteenä käräjäoikeudessa R11/2632. Siis viralliset syyttäjät eivät katsoneet asiassa olevan perusteita. Vuoden 2014 viimeisenä päivänä käräjäoikeus ratkaisi asian ja hylkäsi syytteen. Hovissa homma ei enää mennyt niin kuin Strömsössä. Helsingin hovioikeus päätti tuomita vastaajan lähes 3 vuoden vankeuteen ja miljoonien vahingonkorvauksiin, joilla Arsenalin kannalta ei ollut merkitystä, koska kyseisen vastaajan piikki oli jo tässä vaiheessa taivaaseen asti.

 

Arsenal lopulta voitti juttunsa, mutta senttiäkään rahaa ei valtiolle tullut, vaan ainoastaan kuluja omien oikeudenkäyntikulujen muodossa. Arsenal toimi vastoin virallisen syyttäjän arviota ja tieten, että rahaa vastaajalta ei voi saada ottaen huomioon hänelle aiemmin tuomitut vastuut. Mutta linnaan piti saada kuten jutussa R11/5092, jossa hoviin valitettiin vain, jotta Arsenalin asiakas saataisiin linnaan. Mitään taloudellisia henkilöä kohtaan ei hovissa ei enää ollut.

 

Tämä on sitä selvitysintressin toteuttamista, joka koskee ihmisiä edelleen, sanoi Petteri Orpo mitä tahansa

 

Vastaavia juttuja on viljalti. Videofirma Makuunin juttu makaa käräjäoikeudessa Arsenalin omasta pyynnöstä. Siinä jutussa kyse on Makuunin varallisuuden imaisemisesta lähinnä pesää hoitaneelle juristille, Arsenalin nimeämä, joka kuittasi helposta realisointioperaatiosta vajaat 1,5 miljoonaa euroa itselleen.

 

Petteri Orpon kertoma ei ole totta. Valtiovarainministeriö jatkaa ihmisten tuhoamista tälläkin hetkellä, minkä vuoksi olen nostanut päämieheni puolesta kanteen Helsingin käräjäoikeudessa L 18/9238 ja vaatinut valtion toiminnan lopettamista tuomioistuimen tuomiolla.

Petteri Orpon siunaama ja suojelema toiminta on ihmisten tuhoamista

 

 

 

 

 

 Kommentit ()

Lisää kommentti
 20.9.2018 - 10:41:08

Eikö näitä nykyajan Gestapoja saada millään kuriin. Vaikka eivät itse vedä liipaisimesta tai laita narua uhrien kaulaan, niin karmean määrän ihmisiä ovat tässä maassa jo tuhonneet. Poliitikkojen munausten, kuten 90 luvun taitteen itseaiheutettu superlaman, peittely on tietenkin arkipäivää, mutta joku raja tässäkin touhussa täytyy olla. On todella hienoa, että joku jaksaa ja uskaltaa taistella tätä korruptoitunutta porukkaa vastaan. Ehkä joskus tulee sekin päivä, jolloin selviää minne ja kenen taskuihin nämä Arsenalin pesänsotkijoiden kuppaamaat kymmenet miljoonat veromarkat ovat päätyneet. Tässä on kyseessä enemmänkin kuin pelkkä poliitikkojen jälkien peittely. Jotkut tahot ovat tästä myös rikastuneet ja kunnolla. Suurin haaste tällaisissä korruption vastaisissa taisteluissa on saada poliisi, syyttäjä ja muut viranomaiset toimimaan totuuden selvittämiseksi. Toivotan onnea ja jaksamista kaikille Arsenalin uhreille ja jo menehtyneiden omaisille ja perheille! "Totuus ei pala tulessakaan, mutta joskus se tulee haudatuksi aika syvälle"

 2.10.2018 - 05:32:50

Tässä 90-luvun lamarikosten peittelyssä on menty pidemmälle;kuin moni edes osaa kuvitella !    Suomen perustuslaki piti muuttaa 2 "eduskunnan" toimesta sellaiseksi, ettei näitä asioita saataisia oikeuteen .


 


Kumpa tässäkin ei kävisi kuten kävi Mauno Koivistoa vastaan Hensingin käräjäoikeudessa vastaan nostetussa kanteessa: PL 118 §:ää; joka TEHTIIN tällaisia asioita varten "sovellettiin".


 


Julkinen lakitietokanta Finnlex; PL 118 § ...Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset ... syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan olisi käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.


 


"Oikeus" siis katsoo, että asia on ministerinvastuuasia ja se kuuluisi käsitellä Valtakunnanoikeudessa; joka kuitenkin on TOIMIVALLATON PL 118 §:n valtiopetoksen ( kastijärjestelmä) seurauksena ?


 


Miksi sitten Kansainvälinen rikostuomioistuin ei saa toimivaltaa ?.  Kansainvälinen laki: mikäli jonkun maan lakia/oikeusjärjestelmä on toimivallaton/toimihaluton; Kansainvälinen rikostuomioistuin saa toimivallan !


 


Vaa eipäs saakkaan Suomen osalta; se on LAHJOTTU !


 


He 55/2007 esiteltiin kansanedustajille tahallaan väärillä asiakirjoilla ja Tuija Brax 2008 allekirjoitti "sopimuksen" : Suomi MAKSAA ja pitää Ruanda-"oikeudenkäynnin" ( ja muita senkaltaisia) ja Kansainvälinen rikostuomioistuin tulee toimivallattomaksi Suomea koskevissa "yksittäistapauksissa".


Pl 118 §:n hyväksymisen jälkeen He 55/2007 kuitenkin näyttää PL 118 §:n esitöiltä, jolla estettiin senkaltaisetn juttujen rantautuminen Kansainväliseen rikostuomioistuimeen !


 


PL 118 § on PETOS; koska kansainväliselle rikostuomioistuimelle kerrottiin: "Suomi haluaa itsenäisemmin tutkia tällaisia vakavia rikosia "... PL 118 § todistaa tämän valheeksi !


 


Lisätietoja asioiden tiimoilta : archive.is/kimmoleaks.fi

 2.10.2018 - 18:27:41

Kiitos Kari!


Toivon voimiesi riittavan, asian loppuun saattamiselsi.